Həyət toyuq yemi -1

Üç formada istehsal olunur: toz, pələt və granul. Quru maddə, enerji, bitki mənşəli yağlar, mərmər tozu, sintetik amin turşuları, vitamin və mineralların zəngin olması cücə artımı üçün lazım olan bütün konpanentlərin balanslaşdırıldığınının göstəricisidir. Yemdən maksimum yararlama təmin edilir.

Baxılıb

2989

Tarix

Dünən

Digər Məhsullar